Privacyverklaring 

 

Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal, gevestigd aan Dorpsstraat 16, 3171 EG Poortugaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.cafewapenvanpoortugaal.nl Dorpsstraat 16

3171 EG Poortugaal +310104474341

 

CMMG Huizer-Snoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal Hij/zij is te bereiken via info@cafewapenvanpoortugaal.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer


 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- burgerservicenummer (BSN)


 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal) tussen zit. Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]


 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                  > Bewaartermijn > Reden    

Adres                                          > Bewaartermijn > Reden

Enzovoort                                   > Bewaartermijn > Reden


 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cafewapenvanpoortugaal.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cafe-Restaurant Het Wapen van Poortugaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cafewapenvanpoortugaal.nl

 

Het Wapen van Poortugaal 
Dorpsstraat 16, 
3171 EG Poortugaal 
Reserveren: 010-447 43 41

Openingstijden
Wo-Do, Zo: 16:00-22:00 uur
Vr-Za: 16:00-24:00 uur
Keuken: 16:00-21:00

Maandag en dinsdag gesloten.

Betalingsmogelijkheden

U kunt bij ons met diverse creditcards betalen, maar pin of contant heeft onze voorkeur. 
Bedrijven in overleg op rekening mogelijk.

Facebook Wapen van Poortugaal
Twitter Wapen van Poortugaal
Plan uw route met Fietsroutenetwerk
Wapen van Poortugaal op Instagram

Het Wapen van Poortugaal 
Dorpsstraat 16, 
3171 EG Poortugaal 
Reserveren: 010-447 43 41

Wij werken volgens de richtlijnen van het rivm in samenwerking met horeca Nederland.​

Het Wapen van Poortugaal